Sizemaxx

“ไซส์แม็กซ์โกลด์” (SizemaxxGold) ยาเพิ่มขนาด ท่านชาย สูตรเข้มข้นลำดับหนึ่งของไทย

ยาสมุนไพร ไซส์แม็กซ์โกลด์ (Size Maxx gold) เป็น สินค้าเพื่อใช้ปกป้อง รวมทั้งรักษาการเสื่อมความสามารถทางเพศของท่านชาย จากการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยของหมอผู้ชำนาญ สถาบันผลักดันสิ่งใหม่ ซีไออาร์ดี (C.I.R.D.: CAPP Innovation Research and Development Center ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงกำไรด้านการค้า พบว่าชายไทยที่แก่ระหว่าง 35-60 ปี มีลักษณะอาการเสื่อมความสามารถทางเพศสูงมากกว่า จำนวนร้อยละ 42 โดยมูลเหตุการเสื่อมฯ นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายกรณีตัวอย่างเช่นการเสื่อมความสามารถของร่างกาย การย่อยสลายตามอายุขัย Continue reading

ความเห็นล่าสุด